سفارش تبلیغ
صبا
شهرى تو را از شهر دیگر بهتر نیست . بهترین شهرها آن بود که در آنت آسایش زندگى است . [نهج البلاغه]
 
چهارشنبه 89 اسفند 25 , ساعت 12:2 عصر

HDK SHDJ I,ILGD LRNL HC ]IHVFV[ HSJ GXTH KZV NIDNلیست کل یادداشت های این وبلاگ